Info - Red Sky

Postkatastrofické sci-fi. První snímek společnosti Ducháček Movies natočený kompletně v angličtině.

Slogan: The World was changed...

Příběh: Svět se změnil. Po globální katastrofě zmizela z většiny zemského povrchu zvířata a vegetace byla kontaminovaná. Lidé žijí jen v několika městech, svět je rozdělen do zón. Noah pracuje jako průzkumník, který pátrá v těchto oblastech po projevu života a také po čemkoliv, co by mohlo být lidem užitečné. Tentokrát je vyslán do oblasti číslo 65, která skrývá mnohem více, než by se na první pohled zdálo.

Základní informace o světě Red Sky:

Zóna (popř. Oblast) - základní zeměpisný prvek. Po globální katastrofě rozdělili lidé neobydlená místa na zóny, které se postupně snaží propátrat a v případě možnosti osídlit či jinak využít.

Lokátor - přístroj Průzkumníků, který obsahuje řadu citlivých čidel, díky kterým mohou přežít v zóně a také jim pomáhá při průzkumu.

Průzkumník - člověk, který se živí průzkumem Zón a sběrem vzorků. Je hodnocen především za dosažené výsledky.

Big City (Velké město) - největší obydlené místo v Evropě. Zde žije vládnoucí třída a novodobá šlechta. Město má přísný režim, dobrou obranu a rozsáhlou síť zábavních podniků. Pro většinu obyčejných lidí je návštěva Velkého města nejvyšší možnou odměnou.

Zvuky zóny - každá Zóna má své vlastní zvuky, které jsou jakousi akustickou stopou jejich předchozího života. Velice zajímavý úkaz, na který jsou ovšem ostřílení Průzkumníci již zvyklí a většinou mu nevěnují pozornost.

Noah - zkušený Průzkumník, který prozkoumává oblast kolem kdysi velkého evropského města jménem Praha.

Doug - pracuje jako koordinátor. Zadává úkoly Průzkumníkům v terénu a je s nimi v kontaktu pomocí vysílačky. Noah je jeho nejoblíbenější parťák.

Vzorky - obecný pojem pro vše, co Průzkumníci přinesou ze Zón k dalšímu zkoumání.

Angličtina - oficiální a univerzální jazyk všech, kdo přežili globální katastrofu nebo se narodili až po ní. Jen v několika málo obydlených oblastech se hovoří jinými jazyky.

Globální katastrofa (nebo také Světový kolaps) - blíže neurčená katastrofa celosvětového rozsahu, která změnila barvu nebe a celý život pod ním. Dohaduje se, že mohlo jít o obrovský atomový výbuch, ale oficiálně se o této věci příliš nemluví.

Data: Natočeno v roce 2006 na digitální kameru Sony DCR-TRV110E přes červený filtr. Jazyk: anglický. Obraz: barevný. Formát obrazu: 16:9. Zvuk: Stereo. Délka: 32:00 minut. Česká Republika. 2007 © Ducháček Movies.

Bulletin
DM 15 let